Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

sprzecznosc
10:58
sprzecznosc
10:51
Reposted fromshakeme shakeme
sprzecznosc
10:38
2546 649a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
sprzecznosc
10:38
2622 be96
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
sprzecznosc
10:33
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viafreeway freeway
sprzecznosc
10:30
2709 370f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahormeza hormeza
sprzecznosc
10:28
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
sprzecznosc
10:22
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeltane beltane
sprzecznosc
10:16
sprzecznosc
10:15
7494 e382 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
sprzecznosc
10:03
Reposted fromshakeme shakeme viatimetobegin timetobegin

June 26 2019

sprzecznosc
09:53
6542 d912
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
sprzecznosc
09:49
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo vianyaako nyaako
sprzecznosc
09:36
Reposted fromshakeme shakeme
sprzecznosc
09:36

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
sprzecznosc
09:33
8249 d58e 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianyaako nyaako
sprzecznosc
09:33
sprzecznosc
09:29
9015 85a6 500
Reposted fromverronique verronique viaxannabelle xannabelle

May 09 2019

sprzecznosc
10:25
3315 6888 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatimetobegin timetobegin
sprzecznosc
10:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl