Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2018

sprzecznosc
12:49
5898 613d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
sprzecznosc
12:46
5285 4ac4 500
sprzecznosc
12:42
sprzecznosc
12:39
Reposted fromshakeme shakeme
sprzecznosc
12:34
1651 f3fa 500
Reposted fromseaweed seaweed viafreeway freeway

September 27 2018

sprzecznosc
11:31
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
sprzecznosc
11:25
6597 777b
Reposted fromipo ipo viairmelin irmelin
sprzecznosc
11:21
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viamisiekmalinowy misiekmalinowy
11:19
9215 a79d
Reposted fromsunlight sunlight viafreeway freeway
sprzecznosc
11:17
3330 3e61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
sprzecznosc
11:16
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viairmelin irmelin
sprzecznosc
11:15
4205 da37 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sprzecznosc
11:14
2265 faf8 500
sprzecznosc
11:09
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko, "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza

September 19 2018

sprzecznosc
11:43
sprzecznosc
11:35
sprzecznosc
11:29
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove
sprzecznosc
11:29
5321 5bb3
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoutoflove outoflove
sprzecznosc
11:28
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
sprzecznosc
11:28
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viatimetobegin timetobegin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl