Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2018

sprzecznosc
22:29

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
sprzecznosc
22:20
0176 f94a
Reposted fromrisky risky viairmelin irmelin

January 12 2018

sprzecznosc
13:59
3212 43fa
Reposted fromoutoflove outoflove viafreeway freeway
sprzecznosc
13:42
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viatarczyn tarczyn
sprzecznosc
13:33
sprzecznosc
13:32
2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky viabeltane beltane
sprzecznosc
13:29
Reposted frombluuu bluuu viabeltane beltane
sprzecznosc
13:27
Reposted frombluuu bluuu viabeltane beltane
sprzecznosc
13:25
4787 2ad5 500
Reposted frommoai moai viaxannabelle xannabelle
sprzecznosc
13:24
sprzecznosc
13:23
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaxannabelle xannabelle

January 03 2018

12:13
sprzecznosc
12:12
sprzecznosc
12:09
6555 c306
sprzecznosc
11:55
8774 f2be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeltane beltane
sprzecznosc
11:42
7821 28f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorazblizej corazblizej
sprzecznosc
11:42
2752 7d7f
Reposted fromTeardrops Teardrops viacorazblizej corazblizej
sprzecznosc
11:42
11:40
5229 0f3e
Reposted fromsavatage savatage viaxannabelle xannabelle
sprzecznosc
11:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl