Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

sprzecznosc
17:51
1820 0dd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
sprzecznosc
17:47
5901 1d39
Reposted fromcalifornia-love california-love viafreeway freeway
sprzecznosc
17:46
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viahormeza hormeza
sprzecznosc
17:40
3742 6dac 500
sprzecznosc
17:40
6788 91dc 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutoflove outoflove
sprzecznosc
17:39
2530 b629
Reposted frompeper peper viawinnym-swiecie winnym-swiecie
sprzecznosc
17:39
4213 a24f 500

June 14 2017

sprzecznosc
14:34
0110 889b
Reposted fromretaliate retaliate viairmelin irmelin
sprzecznosc
14:32
9749 85ce 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
sprzecznosc
14:17
2612 e500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
sprzecznosc
14:11
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
14:07
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaPoranny Poranny
sprzecznosc
14:00
1734 e69a
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
sprzecznosc
14:00
7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
sprzecznosc
13:57
sprzecznosc
13:57
7881 2b68 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze
sprzecznosc
13:56
1002 fbcf
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
sprzecznosc
13:52
sprzecznosc
13:51
0949 dd96 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahormeza hormeza
sprzecznosc
13:49
4583 404a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl