Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

sprzecznosc
12:42
6112 bdaa
Reposted fromoutoflove outoflove
sprzecznosc
12:42
6114 7c86
Reposted fromoutoflove outoflove
12:42
9385 133b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viahormeza hormeza
sprzecznosc
12:34
Reposted fromshakeme shakeme
12:33
4590 e18c
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viahormeza hormeza
sprzecznosc
12:28
1565 502f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaesperer esperer
sprzecznosc
12:28
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
sprzecznosc
12:26
5195 556f
Reposted fromskatrix skatrix viaoutoflove outoflove
sprzecznosc
12:25
4142 093e
Reposted fromcoffee coffee viawrazliwa wrazliwa
12:23
12:23
3988 ef55
sprzecznosc
12:23
5029 a276
Reposted fromiliii iliii viahormeza hormeza

October 04 2017

sprzecznosc
11:16
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatimetobegin timetobegin
sprzecznosc
11:16
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viatimetobegin timetobegin
sprzecznosc
11:14
3448 f9b6 500
Reposted fromoutoflove outoflove
sprzecznosc
11:13
3450 2430 500
Reposted fromoutoflove outoflove
11:11
9062 c0d0
sprzecznosc
11:09
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
sprzecznosc
11:09
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablondi blondi
11:09
6507 66ff
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viablondi blondi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl