Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

sprzecznosc
18:49
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viahormeza hormeza
sprzecznosc
18:40
6284 a90d
Reposted fromretro-girl retro-girl viacorazblizej corazblizej
sprzecznosc
18:40
Reposted frombluuu bluuu viacorazblizej corazblizej
sprzecznosc
18:40
sprzecznosc
18:38
Reposted fromthetemple thetemple viau-dit u-dit
sprzecznosc
18:32
7717 b5fd
Reposted fromiamstrong iamstrong viatarczyn tarczyn
sprzecznosc
18:31
4993 6dfb
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viatarczyn tarczyn
sprzecznosc
18:31
8173 af7f
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viatarczyn tarczyn
sprzecznosc
18:30
Nienawidzę, kiedy ludzie pytają, czy dobrze się czuję. Nienawidzę, kiedy pytają, co się stało, ani kiedy chcą wiedzieć, co mogą dla mnie zrobić. Szczerze, nie sądzę, by ktokolwiek był w stanie mnie poskładać. Chciałabym, by przestali próbować.
— Lisa De Jong
Reposted frompolciak polciak viamslexi mslexi
sprzecznosc
18:30
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromdreamadream dreamadream viamslexi mslexi
18:25
1964 4962
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaxannabelle xannabelle
18:24
Przejmuję się wszystkim bardziej, niż myślisz.
— (via jeszczejestem)
Reposted fromshitsuri shitsuri vianyaako nyaako
18:22
6836 b005
Reposted fromsunlight sunlight viahormeza hormeza
sprzecznosc
18:19
   spokój ma kształt Twoich ramion  
sprzecznosc
18:19
Dobrze jest mieć Cię przy sobie wtedy kiedy jestem pomalowana, uczesana, ubrana w najlepszą sukienkę, ale też wtedy kiedy leżę obok Ciebie w dresie, kucyku i jem pizze a Ty w połowie filmu szepczesz mi do ucha, że jestem piękna. Dobrze jest żyć ze świadomością, że nieważne jak zły byłby nadchodzący dzień, zawsze gdy będzie dobiegał końca usłyszę Twój głos. Z Tobą nawet porażki nie bolą tak bardzo, z Tobą nie boję się być słaba
sprzecznosc
18:17
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz viadreams-come-true dreams-come-true
sprzecznosc
18:17
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
18:14
3200 5331 500
Reposted fromlaluna laluna viahormeza hormeza
sprzecznosc
18:13
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahormeza hormeza
sprzecznosc
18:06
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl