Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2019

15:17
2737 220d
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viahormeza hormeza
sprzecznosc
15:16
7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viausmiechprosze usmiechprosze
sprzecznosc
15:12
Kłopot w tym, że kiedy człowiekowi na czymś za bardzo zależy, to wszystko czuje dwa razy mocniej.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
sprzecznosc
15:11
Belgia
Reposted frommissyseepy missyseepy viahormeza hormeza
sprzecznosc
15:04
0641 28df 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
sprzecznosc
15:02
sprzecznosc
15:01
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour vianyaako nyaako
sprzecznosc
15:00
2739 df2e
sprzecznosc
15:00

August 19 2019

sprzecznosc
13:10
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz viafreeway freeway
13:00
4331 1ea3
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
sprzecznosc
12:58
5867 4f45
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairmelin irmelin
sprzecznosc
12:58
5744 18f5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairmelin irmelin
sprzecznosc
12:52
4109 0854
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
sprzecznosc
12:47
8747 aa42
Reposted fromborgonha borgonha viafreeway freeway
sprzecznosc
12:44
9873 9816
Reposted fromlordsoth lordsoth viawakemeupx wakemeupx
sprzecznosc
12:43
8515 1cac
Reposted frompoppyseed poppyseed viausmiechprosze usmiechprosze
sprzecznosc
12:42
0706 c743
Reposted frommaaraw maaraw viausmiechprosze usmiechprosze
sprzecznosc
12:41
1200 1670
sprzecznosc
12:39

Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl