Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

17:28
sprzecznosc
17:26
6583 c542 500
Reposted fromhagis hagis viahormeza hormeza
sprzecznosc
17:19
6238 2841
Reposted fromOpaaal Opaaal viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sprzecznosc
17:06
3490 1e8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
sprzecznosc
17:06
8849 2e7f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
sprzecznosc
17:03
sprzecznosc
17:01
2458 4349
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
17:01
5964 7084 500
16:52
3712 d637 500
sprzecznosc
16:48
6336 3fee
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
16:47
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viairmelin irmelin

May 12 2017

sprzecznosc
12:33
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeltane beltane
sprzecznosc
12:31
5739 e642
Reposted fromtaSowa taSowa viausmiechprosze usmiechprosze
sprzecznosc
12:30
Reposted fromshakeme shakeme
sprzecznosc
12:30
Czasem szuka się i nie znajduje, czasem zaś znajduje się bez szukania.
— Guillaume Musso "Papierowa dziewczyna"
sprzecznosc
12:30
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J. A. Redmerski, Na krawędzi nigdy
Reposted frommefir mefir viadreams-come-true dreams-come-true
12:23
3343 b462 500
Reposted fromfourstrings fourstrings viahormeza hormeza

May 09 2017

sprzecznosc
09:07
Reposted frombluuu bluuu viabeltane beltane
sprzecznosc
09:04
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeltane beltane
sprzecznosc
08:55
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl