Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

sprzecznosc
22:44
9415 6670
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viahormeza hormeza
sprzecznosc
22:38
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— Marek Hłasko
Reposted fromSabela Sabela viafreeway freeway
sprzecznosc
22:35
Reposted fromshakeme shakeme viaxannabelle xannabelle
22:35
sprzecznosc
22:32
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viaxannabelle xannabelle
sprzecznosc
22:27
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viamslexi mslexi
sprzecznosc
22:24
8703 307d
Reposted fromlittlefool littlefool viablondi blondi
sprzecznosc
22:23
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viahormeza hormeza
sprzecznosc
22:23
8982 493f
Reposted fromiamstrong iamstrong viahormeza hormeza
sprzecznosc
22:22
9316 319e
Reposted fromlovely-wildness lovely-wildness viamslexi mslexi
sprzecznosc
22:20
3305 897c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
sprzecznosc
22:17
22:15
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viakapitandziwny kapitandziwny
sprzecznosc
22:14
1134 87d7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
sprzecznosc
22:14
4454 92b4
Reposted fromskrzacik skrzacik viamslexi mslexi

February 21 2017

sprzecznosc
13:07
9587 805f
Reposted frommiischa miischa viafreeway freeway
sprzecznosc
13:07
5981 85bc
Reposted fromfoods foods viafreeway freeway
13:07
Reposted fromihonorata ihonorata viacorazblizej corazblizej
sprzecznosc
13:05
Wiesz, że to miłość, kiedy zaczynasz tęsknić już jakiś czas przed pożegnaniem. Lub kiedy słuchasz go i czujesz, że mogłabyś tak do końca. Kiedy milczycie, będąc obok siebie i to w zupełności wystarcza. Kiedy denerwuje cię jak nikt inny, ale wciąż go kochasz. Kiedy ciężko ci jest mu odmówić, bo wiesz, że zrobiłabyś dla niego wszystko. Kiedy wystarczy jeden telefon, a ty już stoisz pod jego drzwiami i absolutnie nie jest to bycie jego pieskiem na każde zawołanie, tylko świadomość, że on chce cię właśnie teraz, obok, w tym miejscu, a bycie przy nim jest najwspanialszym miejscem na ziemi. Kiedy patrzysz w jego oczy i widzisz tą pewność. Kiedy uśmiecha się do ciebie i wiesz, że już nigdy żadne inne usta nie ujmą cię swoim urokiem w ten sposób.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
sprzecznosc
13:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl