Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

sprzecznosc
21:05
Reposted fromshakeme shakeme
sprzecznosc
20:53
5797 5061
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
sprzecznosc
20:52
Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jaka by nie była. 
— Boże ciało
Reposted fromlovvie lovvie viafreeway freeway
sprzecznosc
20:50
5744 18f5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairmelin irmelin

February 04 2020

sprzecznosc
15:48
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viashakeme shakeme
sprzecznosc
15:45
Czy tak naprawdę na tym ma polegać dorosłe życie? Na ciągłym poprawianiu wszystkiego i nieustających rozczarowaniach?
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
sprzecznosc
15:39
właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza
— Wojciech Kuczok
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaesperer esperer
sprzecznosc
15:36
sprzecznosc
15:36
Reposted fromshakeme shakeme

January 07 2020

sprzecznosc
16:43
2974 9e17
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashakeme shakeme
sprzecznosc
16:38
Cholernie brakuje mi motywacji. Do wszystkiego. Nie widzę sensu, nie czuję potrzeby. Są takie chwile, w których coś we mnie uderza i krzyczy: teraz dasz radę, weź się za siebie, bo kto, jeśli nie ty? A chwilę później ten sam głos pyta: a tak w ogóle, to po co to robisz? I to jest najlepszy moment żeby odpuścić, poddać się, tak po prostu, bez jakichkolwiek pytań, bez pragnień, których nigdy nie było. Więc odpuszczam i po raz kolejny przegrywam życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
sprzecznosc
16:34
Który to już rok obiecujesz sobie, że od następnego będzie lepiej? Który to już raz wmawiasz sobie, że od nowego roku wszystko się zmieni? Że staniesz się innym człowiekiem, że znajdziesz pracę, że przyłożysz się do nauki, że przeczytasz wreszcie tą książkę, że zadzwonisz do starej przyjaciółki, że przeprosisz za przeszłość, która tak naprawdę nigdy nie minęła? Który to już raz obiecujesz sobie zmiany, mimo że masz świadomość, że będzie tak, jak dotychczas? Który to już raz okłamujesz siebie?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
sprzecznosc
16:16
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
sprzecznosc
16:13
Reposted fromshakeme shakeme
sprzecznosc
16:10
Reposted fromshakeme shakeme viasilkdreams silkdreams
16:03
8612 03e6
Reposted frombrumous brumous viashakeme shakeme
sprzecznosc
16:03
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
sprzecznosc
16:00
0974 4b1a
Reposted frommiischa miischa viashakeme shakeme
16:00
sprzecznosc
15:59
9536 c400
foodporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl