Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2020

sprzecznosc
15:54
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
sprzecznosc
15:43
Reposted fromshakeme shakeme
sprzecznosc
15:42
sprzecznosc
15:33
4561 87a7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
sprzecznosc
15:32
Reposted fromshakeme shakeme viacorazblizej corazblizej
sprzecznosc
15:19
- A jak pani sypia?
- Różnie.
- To znaczy jak?
- Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
— Marta Dzido, "Małż"
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viatimetobegin timetobegin
sprzecznosc
15:18
Reposted fromshakeme shakeme
sprzecznosc
15:18
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatak-niewiele tak-niewiele

December 15 2019

sprzecznosc
15:59
sprzecznosc
15:54
Tęsknię za czymś, co choć na chwilę zajmie moją głowę. Jestem zmęczona byciem sama ze sobą.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
sprzecznosc
15:54
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
sprzecznosc
15:54
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
sprzecznosc
15:47
sprzecznosc
15:41
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
sprzecznosc
15:38
7213 2d6c 500

November 25 2019

sprzecznosc
15:08
9658 163f
14:56
9050 636b
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viashakeme shakeme
sprzecznosc
14:56
8021 7f6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
sprzecznosc
14:55
sprzecznosc
14:49
Reposted fromshakeme shakeme viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl